Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Cho Nhà Quản Lý

Giới thiệu chương trình

Một người lãnh đạo giỏi ngày nay là người có những kỹ năng khám phá và phát triển năng lực tiềm ẩn ở những người xung quanh. Đó cũng là người gắn kết mọi người trong tổ chức lại với nhau để đạt được kết quả lớn.
Có thể bạn đang tìm kiếm các phương pháp để cải thiện năng lực làm việc của đội ngũ quản lý hay ban lãnh đạo. Hoặc bạn muốn khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo như một phần nội dung giới thiệu về người quản lý và giám sát bộ phận.

Khóa học “Kỹ Năng Lãnh Đạo Cho Nhà Quản Lý“ được thiết kế giúp cho học viên biết cách phân biệt vai trò trách nhiệm giữa nhà lãnh đạo và người quản lý; Biết được tư duy khác nhau của người quản lý và lãnh đạo; Áp dụng kỹ năng kế hoạch; tổ chức quản lý công việc của nhân viên cấp dưới, giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả, động viên, khuyến khích tạo động lực cho nhân viên cấp dưới.

Nội dung chương trình

Phần 1. Các nguyên tắc Quản lý và Lãnh đạo
- Vị trí, vai trò, chức năng của nhà quản lý
- Công việc của nhà quản lý
- Công tác chuyên môn - Quản trị chức năng
- Phân biệt lãnh đạo và quản lý
- Vai trò, trách nhiệm và công việc của một người lãnh đạo
- Nhận biết phong cách lãnh đạo hiệu quả


Phần 2. Lãnh đạo Nhóm & Nhân viên
- Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đội ngũ
- Đánh giá nhân viên: Đánh giá năng lực, Đánh giá thành tích & Đánh giá thái độ
- Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận
- Phân công phân nhiệm
- Phối hợp giữa các nhân viên trong bộ phận
- Huấn luyện, cố vấn và lãnh đạo nhân viên


Phần 3. Lãnh đạo với vai trò huấn luyện và đào tạo
- Chu kỳ huấn luyện, đào tạo
- Các yêu cầu trước khi huấn luyện và cố vấn
- Huấn luyện cách thức thực hiện
- Vai trò của người lãnh đạo trong huấn luyện, đào tạo
- Quản lý vấn đề con người


Phần 4. Lãnh đạo Tạo động lực và Ảnh hưởng
- Kỹ năng giao tiếp và phản hồi trong bộ phận.
- Xây dựng mối quan hệ nội bộ
- Các kỹ năng tạo động lực cho nhân viên cấp dưới
- Kỹ năng giải quyết các vấn đề và mâu thuẫn nội bộ

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277