Phương pháp đào tạo

PHƯƠNG PHÁP “HỌC TẬP QUA TRẢI NGHIỆM”
  • Quá trình học qua trải nghiệm diễn ra khi trải nghiệm được lựa chọn kỹ càng và sau khi thực hiện được tổng kết bởi quá trình chia sẻ, phân tích, tổng quát hoá và áp dụng.
  • Người học được sử dụng toàn diện: trí tuệ, cảm xúc, thể chất, kỹ năng và các quan hệ xã hội trong quá trình tham gia.
  • Trải nghiệm được thiết kế để yêu cầu người học phải sáng tạo, tự chủ, tự ra quyết định và thỏa mãn với kết quả đạt được.
  • Qua phương pháp học trải nghiệm, người học được tham gia tích cực vào việc: đặt câu hỏi, tìm tòi, trải nghiệm, giải quyết vấn đề, tự chịu trách nhiệm
  • Kết quả của trải nghiệm không quan trọng bằng quá trình thực hiện và những điều học được từ trải nghiệm đó.
  • Kết quả đạt được là của cá nhân, tạo cơ sở nền tảng cho việc học và trải nghiệm của cá nhân đó trong tương lai.

Các Phương Pháp Đào Tạo Được Sử Dụng Trong Lớp Học

BÀI TẬP CÁ NHÂN
BÀI TẬP NHÓM
THẢO LUẬN NHÓM
THUYẾT TRÌNH NHÓM
HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
THỰC HÀNH CÙNG GIẢNG VIÊN
BRAINSTORMING
HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI
GAME TRÃI NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM
ĐÚC KẾT SAU KHÓA HỌC
error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277