Một số Video Clip khóa học

Quá trình dạy và học luôn luôn là quá trình trao đổi kiến thức, rèn luyện các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và trao đổi thông tin đa chiều, phát huy tối đa tính chủ động của học viên.

Học viên là trung tâm, kỹ năng là nền tảng – Thảo luận là phương cách tìm ra giải pháp cho các tình huống. 

Nguyên tắc học tập tốt nhất là thông qua chia sẽ trãi nghiệm. Với vai trò là người dẫn đắt và hỗ trợ; giảng viên Paul Huỳnh vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động học.

Thảo luận nhóm

Các bài tập ứng dụng là những gợi ý để học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để áp dụng tại doanh nghiệp của mình sau khóa học.

Chia sẽ các tình huống thực tế

Khóa học chú trọng kỹ năng thực hành và bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu nhằm ứng dụng vào công việc đang làm, khuyến khích học viên mang đến lớp những tình huống thực tế gặp phải tại doanh nghiệp để làm bài học nghiên cứu và sử dụng như các ví dụ minh họa sống động.

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277