Cảm nhận của học viên

Báo cáo kết quả khảo sát học viên sau các khóa học.

Một số mẫu thông tin khảo sát học viên sau khi tham gia khóa học. Những ý kiến đóng góp của học viên là cơ sở để giảng viên liên tục cải thiện nội dung chất lượng, phương pháp đào tạo, các hoạt động trong lớp học cho các chương trình đào tạo lần sau.

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277