Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Giới thiệu chương trình

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, việc tồn tại những rủi ro, nguy cơ, hiểm họa… có thể tạo ra những vấn đề, sự cố, thậm chí khủng hoảng… là điều hết sức bình thường; Và đối với cấp quản lý, cấp lãnh đạo thì việc “đương đầu” với điều này cũng là một phần tất yếu.
Thông thường, khi một vấn đề phát sinh, đòi hỏi những người xử lý phải “phản ứng nhanh” để giải quyết “ngay tức thì” sự cố, đồng thời phải có các phương án ngăn ngừa sự cố tái lập lại tương tự trong tương lai. Để làm được điều đó, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chú trọng đến cả 2 khía cạnh không thể tách rời của một vấn đề, đó là: Làm thế nào nhận biết và tiên liệu được các rủi ro cũng như các hiểm họa có thể phát triển thành sự cố để có thể xây dựng các giải pháp dự phòng, ngăn ngừa những tổn thất (về thời gian, chi phí, nguồn lực, hiệu suất công việc…). Khi đối mặt với những sự cố, vấn đề phát sinh, làm thế nào để vượt qua một cách khôn ngoan, biến “nguy cơ” thành “cơ hội” và phát triển bền vững cho tương lai.

Khóa học “Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề” được biên soạn nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ thuật cần thiết để giải quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống. Sau khóa học, học viên có thể tiếp cận một cách hệ thống trong giải quyết vấn đề; Sử dụng các kỹ thuật để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả.

Nội dung chương trình

Phần 1. Năng lực giải quyết vấn đề
- Môi trường kinh doanh hiện đại và những thách thức
- Tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp
- Hiểu và phân loại những vấn đề thường phát sinh trong và ngoài doanh nghiệp
- Năng lực giải quyết vấn đề cần trang bị
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 2. Xác định vấn đề
- Xác định vấn đề
- Kỹ thuật & các công cụ Toyota trong xác định vấn đề
- Động não (Brainstorming)
- Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 3. Phân tích và truy tìm nguyên nhân
- Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ
- Vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone)
- 5WHY + 2H
- Những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 4. Xây dựng Giải pháp & Đối sách
- Kỹ thuật & các công cụ trong xây dựng các giải pháp
- Năng lực tư duy xây dựng các giải pháp
- Tư duy đột phá trong xây dựng giải pháp
- Tiêu chuẩn hóa của một giải pháp khả thi
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 5. Lựa chọn Giải pháp & Thực thi giải pháp
- Các nguyên tắc quan trọng trong lựa chọn giải pháp hiệu quả
- Cách thức thực thi giải pháp tối ưu và những lưu ý cần lưu tâm
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 6. Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo
- Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề
- Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa
- Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277