Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân

Giới thiệu chương trình

Để cuộc sống của mình không trôi qua trong vô nghĩa, không bị phụ thuộc vào hành động hay suy nghĩ của người khác thì việc làm chủ được bản thân và quản trị được cuộc đời có lẽ là điều quan trọng hơn cả. Có quản trị được chính con người mình thì mới đem con người mình quản trị những điều lớn hơn như doanh nghiệp hay rộng hơn là cả quốc gia. Nền móng đầu tiên để quản trị bản thân bao gồm: Động cơ hành động; Sự tự vệ; Thế giới quan; Cảm xúc; Khí chất; Tính cách.

Quản trị bản thân vẫn là một vấn đề không còn quá mới mẻ ở Việt Nam. Nhiều người đã nhận thức được tầm quan trọng của việc làm chủ được bản thân trong từng lối tư duy và hành động để từ đó họ làm chủ và quản trị được chính cuộc đời mình mà không bị phụ thuộc hay nghe theo sự dẫn dắt của bất kỳ ai.

Khóa học “Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân” sẽ giúp bạn học những phương pháp, kỹ năng cần phải có về lãnh đạo bản thân, thông qua các bài tập nhằm vượt qua những điểm yếu, tổn thương và góc tối cá nhân cũng như phương pháp hoạch định, quản lý bản thân, tập trung vào những mục tiêu quan trọng. Khi bạn chủ động thực hành những “công cụ” này, chúng tôi tin rằng bạn có thể vượt qua những rào cản. Sau cùng, bạn có đủ quyết tâm để tự huấn luyện bản thân và phát huy trọn vẹn những tiềm năng của mình.

Mục tiêu đào tạo Đối tượng học viên Nội dung chương trình

i. Nhận thức và thấu hiểu được bản thân mình.
ii. Xây dựng hoài bão cá nhân, khám phá mục đich sống của bản thân
iii. Thiết lập mục tiêu và chiến lược phát triển bản thân.
iv. Xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cá nhân toàn diện.
v. Xây dựng các nguyên tắc thay đổi thói quen tích cực cho bản thân.

i. Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc); giới chủ doanh nghiệp.
ii. Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp (Giám đốc Marketing, Giám đốc nhân sự, Các trưởng phòng/ ban chức năng khác)
iii. Những ai cần xác định mục tiêu thay đổi bản thân toàn diện.

Phần 1. Lộ trình phát triển cá nhân
- Tổ chức công việc và quản lý thời gian
- Vượt qua trở ngại học kỹ năng mới
- Tách rời và quan sát
- Tiềm năng của con người

Phần 2. Khám phá mục đích sống của bản thân
- Khái niệm mục đích và thời vận
- Công cụ khám phá sứ mệnh
- Khám phá sứ mệnh bản thân
- Khám phá giá trị cốt lõi bản thân
- Nhận thức và phát huy thế mạnh bản thân
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 3. Xây dựng hoài bão cá nhân
- Viễn cảnh bản thân
- Mục tiêu cuộc sống
- Tháp nhu cầu Maslow
- Thành công và động lực sống
- Khơi dậy động lực bằng S-curve
- Các trở ngại trong quá trình phát triển bản thân
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 4. Đặt mục tiêu và chiến lược phát triển bản thân
- Kỹ năng đặt mục tiêu và đánh giá hiệu quả
- Mục tiêu nghề nghiệp và sự nghiệp
- Chiến lược phát triển bản thân
- Các thói quen của người thành đạt
- Kỹ năng quản lý thay đổi bản thân
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 5. Kế hoạch hành động
- Những yêu cầu một kế hoạch hành động khả thi
- Vai trò thái độ, kỹ năng, kiến thức trong hành động
- Phương pháp thiết lập chuẩn mực tạo thói quen:
+ Quản lý năng lượng;
+ Quản lý thời gian;
+ Quản lý suy nghĩ;
+ Quản lý cảm xúc;
+ Quản lý giao tiếp;
+ Quản lý sự tự tin;
+ Quản lý cuộc sống riêng;
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 6. Đánh giá và tổng kết chương trình

(Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277