Khóa Học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm – AOP

Giới thiệu chương trình

Annual Operating Plan viết tắt AOP: Dự báo chi tiết tất cả thu nhập ước tính và chi phí dựa trên doanh thu bán hàng dự kiến trong một năm để xác định mục tiêu, truyền thông nội bộ và phương án theo dõi kiểm tra đo lường về các hoạt động chính cho năm kế tiếp với kế hoạch chiến lược thống nhất từ trên xuống (xuất phát từ BOD – Board of Directors)

Forecast (dự báo) là một công cụ lập kế hoạch giúp quản lý trong các nỗ lực của mình để đối phó với sự không chắc chắn của tương lai, dựa chủ yếu vào dữ liệu từ quá khứ, hiện tại và phân tích các xu hướng trong hơn một năm.

Khóa học “Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm – AOP” được thiết kế nhằm mục tiêu giúp học viên là người phụ trách các bộ phận những công cụ để lập Kế hoạch kinh doanh hoạt động hàng năm hiệu quả. Kết hợp với việc thảo luận nhóm, học viên sẽ nhanh chóng nắm bắt được các bí quyết lập kế hoạch cũng như học hỏi kinh nghiệm quý báu để phát huy tác dụng của công cụ quản lý hiệu quả này trong doanh nghiệp mình, giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, chiến lược, thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra các phương hướng kinh doanh hợp lý.

Nội dung chương trình

Phần 1. Tổng Quan Kế Hoạch Kinh Doanh Hàng Năm - AOP
- Vì sao phải lập kế hoạch và tuân thủ theo kế hoạch ?
- Kết quả lập kế hoạch kinh doanh là những sản phẩm gì ?
- Tiêu chuẩn lập kế hoạch tốt là gì?
- Quy trình lập kế hoạch kinh doanh hàng năm
- Case study 1: Lập kế hoạch kinh doanh
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 2. Lập Kế Hoạch Hoạt Động & Kinh Doanh Hàng Năm - AOP
i. Xác định các mục tiêu chiến lược doanh nghiệp
- Phân tích hiện trạng và dự báo (PEST/SWOT/ 5FORCE/ANSOFF)
- Quản trị chiến lược bằng BSC – Balanced Score Card
- Xác định các mục tiêu kinh doanh mức công ty
- Hệ thống các dự án/ giải pháp chủ chốt
- Chia sẽ, truyền đạt mục tiêu với các cấp
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

ii. Kế Hoạch Phòng Ban – Phân Xưởng hàng năm
- Các mục tiêu & KPI của phòng ban & bộ phận
- Các giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
- Kế hoạch triển khai hàng tháng
- Chia sẽ, truyền đạt mục tiêu với cấp dưới
- Cách tổ chức cuộc họp rà soát kế hoạch định kỳ
- Thực hành:
+ Kế hoạch Marketing hàng năm
+ Kế hoạch Bán Hàng hàng năm
+ Kế hoạch Tài Chính hàng năm
+ Kế hoạch Cung Ứng hàng năm
+ Kế hoạch Sản Xuất hàng năm
+ Kế hoạch Bảo Trì hàng năm
+ Kế hoạch Quản lý Chất lượng hàng năm
+ Kế hoạch Kỹ thuật và R&D hàng năm
+ Kế hoạch Nhân sự hàng năm
+ Kế hoạch Kế toán - Tài chính hàng năm
+ Kế hoạch CNTT hàng năm


Phần 3. Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Hàng Quý/ Tháng
- Liên kết mục tiêu của công ty và kế hoạch công việc
- Xác định các mục tiêu công việc ưu tiên
- Xác định các nhiệm vụ và tài nguyên
- Ước lượng và quản lý thời gian
- Phân công nhiệm vụ/ giao việc cho các bộ phận & cá nhân trong nội bộ phòng ban
- Giám sát, phản hồi và đánh giá kết quả thực hiện
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 4. Đánh giá và tổng kết chương trình

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277