Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo

Giới thiệu chương trình

Trong cuộc sống cũng như công việc, nếu không có kỹ năng tư duy sáng tạo thì bạn sẽ mãi là kẻ không có bước tiến mới, những đột phá hay những cuộc dấn thân thú vị.
Kỹ năng tư duy sáng tạo cũng chính là cách để bạn khẳng định khả năng và vị thế của mình trong xã hội. Vậy làm thế nào để rèn luyện được kỹ năng tư duy sáng tạo và phát huy kỹ năng này một cách hiệu quả nhất.

Khóa học “Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo” được biên soạn nhằm tìm ra các phương án, biện pháp thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo và để tăng cường khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể cộng đồng làm việc chung về một vấn đề hay lĩnh vực. Ứng dụng chính của môn này là giúp cá nhân hay tập thể thực hành tư duy sáng tạo để tìm ra các phương án, các lời giải từ một phần đến toàn bộ cho các vấn đề nan giải.

Nội dung chương trình

Phần 1. Các loại năng lực tư duy
- Tư duy tổng hợp
- Tư duy phân tích
- Tư duy logic
- Tư duy sáng tạo
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy sáng tạo
- Kỹ thuật “Động não” (Brain-storming)
- Nguyên lý của Brain-storming
- Triển khai vận hành Brain-storming
- Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Hats Thinking)
- Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy
- Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy
- Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)
- Nguyên lý của Bản đồ tư duy
- Triển khai vận hành Bản đồ tư duy
- Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)
- Nguyên lý của tư duy đột phá
- Triển khai vận hành tư duy đột phá
- Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác
- Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 3. Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo
i. Xác định vấn đề
- Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xác định vấn đề
- Kỹ thuật nhận diện sự tồn tại của các vấn đề thật sự
- Kỹ thuật đa dạng hóa góc nhìn
- Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả
ii. Phân tích và truy tìm nguyên nhân
- Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ
- Vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone)
- 5Why
ii. Xây dựng giải pháp
- Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xây dựng các giải pháp
- Tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi
iv. Ra quyết định & thực thi giải pháp
- Các nguyên tắc và phương pháp ra quyết định
- Thực thi giải pháp và những mấu chốt thực tiễn cần lưu tâm

Phần 4. Đánh giá và tổng kết chương trình

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277