Khóa Học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả

Giới thiệu chương trình

Lập kế hoạch trong công việc là một bước vô cùng quan trọng để mỗi cá nhân có thể chủ động theo dõi tiến trình công việc, những mục tiêu đạt được, đồng thời phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Lập kế hoạch tốt cũng sẽ giúp kiểm soát được những cam kết trong kế hoạch và vẫn có thời gian để làm những việc quan trọng khác. 

Tuy nhiên, có rất nhiều người hiện nay chưa có thói quen lập kế hoạch trong công việc hoặc họ không biết bắt đầu từ đâu nên ngần ngại trong việc lập kế hoạch. Không riêng gì những bạn trẻ mới bắt đầu đi làm, nhiều cán bộ quản lý của chúng ta ngày nay vẫn còn lúng túng với vô số những việc sự vụ, phát sinh. Một nghịch lý là khi chúng ta càng giải quyết việc sự vụ, thì ta lại thấy càng có nhiều việc sự vụ hơn.

Việc lập kế hoạch thường được hiểu là liệt kê những công việc cần làm. Nhưng khi ta đã dành thời gian liệt kê rồi, ta cũng không sao kiểm soát và hoàn thành được chúng đúng tiến độ. Điều đó, khiến chúng ta luôn luôn bị động với công việc. Chúng ta bị quá tải, kém sáng tạo, bị thời gian rượt đuổi cũng từ đó phát sinh.

Khóa học “Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả” được thiết kế nhằm mục tiêu giúp học viên hiểu được vai trò và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch; biết cách lập kế hoạch với phân tích các thành (5W-1H) và phân tích nguồn lực (5M) để thực hiện kế hoạch và kiểm soát kế hoạch một cách hiệu quả để luôn luôn được chủ động với công việc của mình.

Nội dung chương trình

Phần 1. Các yếu tố thiết lập một bản kế hoạch
- Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (why)
- Xác định nội dung công việc 1W (what)
- Xác định 3W (where, when, who)
- Xác định cách thức thực hiện 1H (how)
- Xác định phương pháp kiểm soát và kiểm tra 2C (control, check)
- Xác định nguồn lực thực hiện 5M (man, money, material, machine và method).
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 2. Cách phân công và triển khai công việc theo kế hoạch
- Xây dựng danh mục công việc bộ phận
- Mô hình phân công trách nhiệm
- Kỹ năng giao việc cho cấp dưới
- Hướng dẫn thủ tục thực hiện công việc
- Sắp lịch ưu tiên thực hiện công việc
- Kiểm soát và đánh giá công việc hiệu quả
- Báo cáo thực hiện và các công cụ cần thiết
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 3. Kiểm soát thực hiện kế hoạch
- Rà soát tiến độ thực hiện công việc
- Giám sát chi phí thực hiện kế hoạch
- Đánh giá chất lượng công việc
- Kiểm tra các nguồn lực liên quan
- Giải quyết các vấn đề thay đổi
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 4. Đánh giá và tổng kết chương trình

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277