Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống

Giới thiệu chương trình

Là một nhà lãnh đạo, một nhà quản lý, làm thế nào để có thể tạo cho mình một phong cách lãnh đạo, quản lý “hoàn hảo”? Làm thế nào để có thể áp dụng phong cách lãnh đạo, quản lý đó một cách hiệu quả vào công tác hàng ngày đối với tất cả nhân viên của mình.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh không có công thức hay không có phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất. Phong cách lãnh đạo tốt nhất chỉ có thể được coi là đúng nếu áp dụng đúng thời điểm, đúng sự việc, đúng đối tượng hay nói một cách khác: phong cách lãnh đạo hiệu quả là phong cách lãnh đạo áp dụng tốt cho từng tình huống cụ thể

Khóa học “Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống” được biên soạn sẽ mang đến cho người học những trải nghiệm thực tế về phong cách lãnh đạo và quan trọng là chỉ rõ việc phát huy hiệu quả của phong cách lãnh đạo theo từng tình huống cụ thể, mang lại hiệu quả cho các nhà lãnh đạo & quản lý.

Nội dung chương trình

Phần 1. Phong Cách Lãnh Đạo
- Vai trò của nhà lãnh đạo
- Phong cách lãnh đạo
- Phân loại phong cách lãnh đạo
- 5 Cấp độ lãnh đạo
- Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 2. Lãnh Đạo Theo Tình Huống
- Thế nào là lãnh đạo theo tình huống?
- Quản lý kiểu hướng dẫn
- Quản lý kiểu tư vấn hay kiểu “ông bầu”
- Quản lý kiểu hỗ trợ
- Phong cách phân cấp hay uỷ quyền
- Các yêu cầu với lãnh đạo tình huống
- Các yếu tố ảnh hưởng tới phong cách lãnh đạo
- Các tình huống cụ thể
- Theo thâm niên công tác
- Theo các giai đoạn phát triển của tập thể
- Dựa vào tính khí của nhân viên
- Dựa vào giới tính
- Theo trình độ của nhân viên
- Dựa theo tuổi
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277