Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Tạo Ảnh Hưởng

Giới thiệu chương trình

Cho dù làm công việc nào chăng nữa thì bạn cũng không thể thiếu kỹ năng tạo ảnh hưởng. Mỗi ngày đến sở làm bạn luôn cần các đồng nghiệp hỗ trợ, bạn cần thuyết phục sếp hay đồng nghiệp, cần đồng nghiệp ủng hộ, tạo các mối quan hệ tích cực… Nếu bạn có khả năng tạo ảnh hưởng, công việc của bạn luôn thuận lợi hơn và bạn cũng dễ đạt được những mong muốn của mình hơn.

Cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng tạo ảnh hưởng phải bắt đầu từ chính bạn. Bạn phải hiểu bản thân, nhận biết tầm ảnh hưởng của bạn lên người khác và biết cách điều chỉnh cho phù hợp nhưng vẫn không đánh mất mình. Để có thể tăng khả năng tạo ảnh hưởng bạn cần phải nâng cao một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng khẳng định bản thân.

Khóa học “Kỹ Năng Lãnh Đạo Tạo Ảnh Hưởng” được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm thực hành theo xu hướng quản trị lãnh đạo hiện đại, tạo ảnh hưởng với người khác & Trao đổi thông tin có hiệu quả. Thiết lập mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp & khách hàng dựa trên nguyên lý đồng thuận.

Nội dung chương trình

Phần 1. Kế hoạch tạo ảnh hưởng
- Khác biệt giữa tạo ảnh hưởng và thuyết phục
- Chân dung của một người có khả năng tạo ảnh hưởng
- Bạn cần tạo ảnh hưởng để đạt những mục tiêu nào?
- 5 Bước tạo ảnh hưởng

Phần 2. Lợi ích của tạo ảnh hưởng
- Để thuyết phục mọi người đồng ý với bạn
- Để bạn có thể khẳng định
- Nguyên tắc & giá trị
- Niềm tin & ý kiến
- Nhu cầu & mong muốn

Phần 3. Phong cách và kế hoạch tạo ảnh hưởng
- 8 Phong cách tạo ảnh hưởng
- Xây dựng phong cách cho riêng bạn
- Kế hoạch tạo ảnh hưởng trong tổ chức

Phần 4. Tạo ảnh hưởng bằng cách xây dựng quan hệ tích cực
- Tại sao phải xây dựng quan hệ tích cực
- Nguyên tắc "vàng" cho việc tạo ảnh hưởng
- Các phương pháp giúp xây dựng quan hệ tích cực

Phần 5. Tạo ảnh hưởng với các tính cách khác nhau
- Nhận biết các tính cách khác nhau
- Chiến lược tạo ảnh hưởng cho từng tính cách khác biệt

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277