Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Phục Vụ

Giới thiệu chương trình

“Khi đọc cuốn Hành Trình Về Phương Đông (Journey to the East) của Hermann Hesse. Trong truyện này, chúng ta thấy một nhóm người đang đi trong một hành trình thần bí… Nhân vật chính trong truyện là Leo, đi theo cả đoàn như là người phục vụ làm các việc lặt vặt cho đoàn, nhưng cũng giữ cho đoàn mạnh mẽ với tinh thần và các bài hát của anh ta. Anh ta là người có một sự hiện diện lạ thường. Mọi sự đều tốt cho đến khi Leo biến mất. Cả đoàn rơi vào hỗn độn và cuộc hành trình bị hủy bỏ. Người kể truyện, một người trong đoàn, sau khi lang thang vài năm, thì tìm thấy Leo và được đưa vào Tu viện đã đỡ đầu cho cuộc hành trình. Tại đó, anh ta khám phá ra rằng Leo, người mà anh ta đã biết như là một người phục vụ, thật ra là người cầm đầu Tu viện đó, là tinh thần dẫn dắt Tu viện, một lãnh đạo vĩ đại và thanh cao.”

Khóa học “Kỹ Năng Lãnh Đạo Phục Vụ” được biên soạn nhằm mục tiêu giúp các nhà quản lý, lãnh đạo có thêm kiến thức đầy đủ về năng lực của nhà lãnh đạo phục vụ đó là giải quyết vấn đề mấu chốt trước tiên bằng cách luôn quan tâm đến mọi người đòi hỏi các kỹ năng lãnh đạo vượt xa chỉ huy truyền thống và kiểm soát phong cách quản lý của truyền thống. Trong suốt khóa học này, bạn sẽ học và thực hành các kỹ năng quan trọng nhất cần thiết để trở thành người phục vụ thực sự cho những người bạn lãnh đạo.

Nội dung chương trình

Phần 1. Tổng quan lãnh đạo phục vụ
- Mong muốn phục vụ
- Chia sẻ quyền lực
- Đặt người khác lên hàng đầu
- Giúp nhân viên phát triển
- Nghiên cứu tình huống điển hình

Phần 2. Thực hành lãnh đạo
- Phong cách dân chủ
- Dẫn đầu bằng ví dụ
- Con đường - Lý thuyết mục tiêu
- Nghiên cứu tình huống

Phần 3. Chia sẻ sức mạnh
- Trở nên đồng cảm
- Học cách ủy thác
- Thành công của họ là thành công của bạn
- Biết khi nào nên bước vào
- Nghiên cứu tình huống

Phần 4. Đặc điểm người lãnh đạo phục vụ
- Kỹ năng lắng nghe
- Sức mạnh thuyết phục
- Nhận ra các cơ hội liên quan đến nhân viên
- Những rào cản của lãnh đạo phục vụ
- Nghiên cứu tình huống

Phần 5. Xây dựng cộng đồng nhóm
- Xác định nhu cầu của nhóm
- Kỹ năng khen ngợi thành viên
- Tạo mục tiêu nhóm
- Khuyến khích giao tiếp
- Nghiên cứu tình huống

Phần 6. Tạo động lực
- Tạo ra các thách thức
- Cung cấp nguồn lực
- Yêu cầu đầu vào lao động
- Ưu đãi
- Nghiên cứu tình huống

Phần 7. Trở thành cố vấn
- Thiết lập mục tiêu
- Biết khi nào nên khen ngợi hoặc phê bình
- Tạo môi trường hỗ trợ
- Tạo chính sách mở cửa
- Nghiên cứu tình huống

Phần 8. Đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai
- Cung cấp hướng dẫn và tư vấn
- Xác định bộ kỹ năng
- Kỹ năng phản hồi
- Mục tiêu dài hạn
- Nghiên cứu tình huống

Phần 9. Tự phản ánh
- Xác định điểm mạnh và điểm yếu bản thân
- Xác định nhu cầu
- Tạo mục tiêu của riêng
- Nghiên cứu tình huống

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277