Họa sĩ tài ba

  • Số lượng người chơi: khoảng 5-7 người/đội
  • Dụng cụ: giấy, bút vẽ
  • Luật chơi: mỗi đội xếp thành hàng dọc, người đằng sau đặt giấy lên lưng người đằng trước. Quản trò cung cấp từ khóa cho người cuối hàng. Thành viên này miêu tả từ khóa đó bằng cách đặt giấy lên lưng người phía trước và vẽ từng nét. Lần lượt cho đến nét cuối cùng, nếu người đầu hàng vẽ đúng và đoán đúng từ khóa thì đội chơi chiến thắng
error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277