Khóa Học “Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp” – Công Ty MTI – TP.HCM

Case Studies
CÔNG TY MTI TECHNOLOGY VIETNAM

1. Giới thiệu công ty khách hàng

Lịch sử và di sản của Công nghệ MTI bắt đầu vào năm 2016, với tư cách là một công ty con của Tập đoàn MTI tại Nhật Bản. Công nghệ MTI hoạt động để tạo ra nội dung di động có giá trị cũng như các dịch vụ được cung cấp thông qua các phương tiện ứng dụng và web cho thị trường Nhật Bản. Với số thành viên ban đầu là 20 người, chúng tôi đã phát triển thành viên của mình lên đến hơn 100 tài năng sáng giá và tiếp tục phát triển hơn nữa.

Địa chỉ: 15th Floor, Cong Hoa Garden, 20 Cộng Hòa, St, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Paul-huynh-Khoa-hoc-Van-Hoa-Doanh-Nghiep (3)

Nhu cầu đào tạo

i. Hiểu một cách sâu sắc về “văn hóa doanh nghiệp”, cũng như sự khác biệt giữa “văn hóa doanh nghiệp” với các loại văn hóa khác như “văn hóa tổ chức”, “văn hóa dân tộc”, “văn hóa kinh doanh” / “văn hóa doanh nhân”, “văn hóa lãnh đạo”, “văn hóa cá nhân”, “văn hóa gia đình”, “văn hóa nghề”, “văn hóa ngành”, “văn hóa xã hội”…
ii. Nắm vững các cách thức để có thể tự mình cùng với Ban lãnh đạo công ty xây dựng được “một nền văn hóa mạnh và phù hợp” cho công ty của mình.
iii. Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai lâu dài.

  • Business
  • MTI Technology VietNam
  • 2022
  • https://mti-vietnam.vn/

3. Nội dung đào tạo

Phần 1. Văn Hóa Để Phát Triển Doanh Nghiệp Bền Vững
– Tìm hiểu về văn hóa
– Các thành phần cấu thành văn hoá
– Văn hóa doanh nghiệp là gì?
– Vai trò của văn hóa doanh nghiệp
– Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp
– Biểu hiện và đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp.
– Phân loại văn hóa doanh nghiệp.
– Tác động của văn hóa tới quá trình vận hành của doanh nghiệp/tổ chức.
– 8 Yếu tố then chốt trong xây dựng văn hóa hiệu suất cao.
– 4 Hành lang văn hóa: system, winning, trying, people.
– Vai trò và nguyên tắc vàng của người lãnh đạo trong xây dựng văn hóa hiệu suất cao.

Phần 2. Các Mô Hình VHDN
– Mô hình của deal và kennedy
– Mô hình sethia và klinow
– Mô hình về “con người và nhiệm vụ”
– Một số ví dụ vhdn của các công ty tham khảo

Phần 3. Xây Dựng Nội Dung VHDN
– Tầm nhìn
– Sứ mệnh
– Giá trị cốt lõi
– Nguyên tắc hành động – phong cách lãnh đạo
– Chuẩn mực hành vi – quy tắc ứng xử
– Biện pháp quản lý
– Phương châm điều hành
– Khuôn mẫu hành vi

Phần 4. Triển Khai VHDN
– 5 Đặc điểm lãnh đạo cần có cho kế hoạch chuyển đổi văn hóa
– Đánh giá và phân tích thực trạng văn hóa đang vận hành trong doanh nghiệp của bạn
– Quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
– Xác định giá trị & xây dựng văn hóa doanh nghiệp phối hợp mang lại hiệu quả cao.
– Lựa chọn mô hình quản trị doanh nghiệp
– Lựa chọn phong cách lãnh đạo
– Xây dựng văn hóa ứng xử
– 3 Giai đoạn xây dựng vhdn
– Duy trì vhdn – Thay đổi vhdn
– 5 Bước chuyển đổi văn hóa trong doanh nghiệp
– Các công cụ đo lường và quy tắc xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp

Hình ảnh khóa học

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277