BÓI RA THÚ VẬT

Thể loại: Trò chơi cảm giác, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài trời.
Rèn luyện: Nhận định chính xác các sự vật hiên tượng bằng các giác quan.
Luật chơi: Đứng thành vòng tròn. Một người làm thầy bói đi xa khỏi vòng một lát.
MC team building cho mỗi người chọn 1 con vật khác nhau. Sau đó gọi thầy bói vào cho quan sát vị trí của các bạn 1 phút, rồi bịt mắt lại và ngồi ở giữa vòng tròn.
Thầy bói nói tên 1 con vật (thí dụ: gà) ai chọn con vật đó phải bắt chước kêu tiếng của con vật đó (thí dụ: cục tát). Thầy bói sẽ nói tên của người đó.
Nếu đúng thì người đó ra làm thầy bói. Trò chơi tiếp tục. Nếu sai, thầy bói nói tên một con vật khác, và bói xem ai.
Mục đích: Gây bầu khí sôi động để dẫn vào chiều sâu lắng sau đó.
Vật dụng: 1 cái khăn.

error:
Liên hệ qua Email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0907.000.277